Sinnesrobönen och det amerikanska orginalet

Gud, ge mig sinnesro att acceptera det jag inte kan förändra, mod att förändra det jag kan, och förstånd att inse skillnaden.

Låt dock aldrig min sinnesro bli så total att den släcker min indignation över det som är fel, vrångt och orätt. Att tårarna slutar rinna nerför mina kinder och vreden slocknar i mitt bröst.

Låt mig aldrig misströsta om möjligheten att nå en förändring bara för att det som är fel är lag och normalt, att det som är vrångt och orätt har historia.

Och låt mig aldrig tvivla på förståndet bara för att jag är i minoritet. Varje ny tanke startar alltid hos en ensam.

God grant me the serenity to accept the things I cannot change; courage to change the things I can; and wisdom to know the difference.

Living one day at a time; Enjoying one moment at a time; Accepting hardships as the pathway to peace; Taking, as He did, this sinful world as it is, not as I would have it; Trusting that He will make all things right if I surrender to His Will; That I may be reasonably happy in this life and supremely happy with Him Forever in the next. Amen. – Reinhold Niebuhr (1892-1971)

Annonser

Latmasken sammanträder (på ett stort företag nära dig)

Han pratar om vind och väder
han hyvlar inga bräder
han garvar intet läder
han sömmar inga kläder
han bygger inga städer
han hedrar inga fäder
han sammanträder ~Alf Henriksson

Ångest

Ångest, ångest är min arvedel,
mitt strupes sår, 
mitt hjärtas skri i världen.
Nu styvnar löddrig sky
i nattens grova hand,
nu stiga skogarna
och stela höjder,
så kargt mot himmelens
förkrympta valv.
Hur hårt är allt,
hur stelnat, svart och stilla!

Jag famlar kring i detta dunkla rum,
jag känner klippans vassa kant mot mina fingrar,
jag river mina uppåtsträckta händer
till blods mot molnens frusna trasor

Ack, mina naglar sliter jag från fingrarna,
mina händer river jag såriga, ömma
mot berg och mörknad skog,
mot himlens svarta järn
och mot den kalla jorden!

Ångest, ångest är min arvedel,
mitt strupes sår,
mitt hjärtas skri i världen. ~Pär Lagerkvist, 1916

Människan

Det finnes skydd mot nästan allt som är
mot eld och skador, genom storm och köld
Ja, räkna upp vad slag som tänkas kan
men det finns inget skydd mot människan. ~Harry Martinsson (Aniara)

Puh!

Jag är en björn med en mycket liten hjärna och långa ord besvärar mig. ~Nalle Puh

Trolligt

– Tumpar du i kallimallivandra?
sa det första trollet till det andra.
– Nej, men linkelunk har buritörsta,
sa det andra trollet till det första.
Det var inte underligt minsann,
att de inte alls förstod varann! ~Hugo Hamilton