Livet

Livet är en strid, striden är en kamp, kampen är en häst, hästen är en dragare, en dragare är en sup, en sup betyder dagen efter, dagen efter är ett helvete; därför är livet ett helvete

Annonser
av Marie S Postat i Word

Om döttrar..

Per berättade idag att min pappa vid något tillfälle sagt följande:

-”Problemet med att ha två döttrar är att det är svårt att vara sams med båda samtidigt.”

Hahaha.

Ligger säkert mycket i det. 🙂

av Marie S Postat i Word

Sinnesrobönen och det amerikanska orginalet

Gud, ge mig sinnesro att acceptera det jag inte kan förändra, mod att förändra det jag kan, och förstånd att inse skillnaden.

Låt dock aldrig min sinnesro bli så total att den släcker min indignation över det som är fel, vrångt och orätt. Att tårarna slutar rinna nerför mina kinder och vreden slocknar i mitt bröst.

Låt mig aldrig misströsta om möjligheten att nå en förändring bara för att det som är fel är lag och normalt, att det som är vrångt och orätt har historia.

Och låt mig aldrig tvivla på förståndet bara för att jag är i minoritet. Varje ny tanke startar alltid hos en ensam.

God grant me the serenity to accept the things I cannot change; courage to change the things I can; and wisdom to know the difference.

Living one day at a time; Enjoying one moment at a time; Accepting hardships as the pathway to peace; Taking, as He did, this sinful world as it is, not as I would have it; Trusting that He will make all things right if I surrender to His Will; That I may be reasonably happy in this life and supremely happy with Him Forever in the next. Amen. – Reinhold Niebuhr (1892-1971)